Rettsmedisinsk institutt overført til Folkehelseinstituttet

Rettsmedisinsk institutt (RMI) ved Universitetet i Oslo (UiO) blir overført til Nasjonalt folkehelseinstitutt. Vedtaket ble fattet på styremøtet ved universitetet torsdag.