Velferd tema på NHOs årskonferanse

Vi har bevilget oss stadig bedre velferdsordninger, men dagens ordninger er ikke bærekraftige.