Skarp kritikk av forslag til gjeldsregister

Forbrukerrådet retter skarp kritikk mot forslaget til et gjeldsregister som nylig er lagt fram.