• En bukett roser og lys er satt opp i veikanten der den drepte treåringen bodde Jørgen Kvalsvik

Sjekket fosterhjemmet

Det var ingenting ved den drepte 3-åringens fosterhjem som ga barnevernet grunn til bekymring.