Tolv leger sexmisbrukte 39 pasienter

39 kvinnelige pasienter utsatt for overgrep av tolv mannlige leger i Norge fra 2008 til 2010. Flere av legene praktiserer trolig fortsatt i utlandet.