Boligbrann på Skaugum

Den gamle gårdsbestyrerboligen på Skaugum i Asker står søndag morgen i brann. Det er ikke fare for at brannen skal spre seg til andre bygninger.