• Fra og med 1. mars vil det bli et totalforbud mot å teste kosmetikk og ingredienser på dyr. Dette gjelder også for salg og import inn til EU.

Totalforbud mot dyretesting i EU

Fra og med 1. mars vil det bli et totalforbud mot å teste kosmetikk og ingredienser på dyr. Dette gjelder også for salg og import inn til EU.