Pensjonsfondet utelukker tobakksprodusenter

Statens pensjonsfond utland har etter råd fra sitt etikkråd besluttet å sette to produsenter av tobakk på listen over selskaper pensjonsfondet ikke vil investere i.