Mann (65) dømt til seks års fengsel for overgrep

En 65-årig mann fra Hadeland er i Eidsivating lagmannsrett dømt til seks år og åtte måneders fengsel for seksuelle overgrep over flere år mot tre jenter.