Ahus avviser kritikk av uforsvarlig drift

Akershus universitetssykehus (Ahus) avviser i et tilsvar til Fylkeslegen i Oslo og Akershus at sykehuset drev uforsvarlig i 2011.