Framgang for SV

SV går fram og har nå en oppslutning som tilsvarer valgresultatet i 2009.