Vil ikke kommentere PST-sjefens avgang

Verken den norske ambassaden i Pakistan eller Utenriksdepartementet vil kommentere PST-sjefens avgang.