Flom i undersjøisk tunnel

Drensystemet i den undersjøiske Freifjordtunnelen klarer ikke å ta unna vannet som renner inn. Den ene kjørebanen er nå stengt.