Løsner elektroniske fotlenker lille julaften

Domfelte som soner straffen med elektroniske fotlenker, kan slippe fri fra sine lenker på lille julaften, går det fram av et rundskriv fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning.