Sparebankene vil ha flere tilpasninger av krisepakka

Selv om flere sparebanker kan benytte seg av regjeringens krisepakke for bankene, er det fortsatt behov for nye justeringer av regelverket, mener Sparebankforeningen.