• Tor Inge Jøssang

Fylkene består og får nye oppgaver

Regjeringen foreslår at fylkene her i landet skal bestå som i dag. I tillegg skal de få flere oppgaver og ansvar for 80 prosent av det overordnede veinettet i Norge.