• Scanpix

Skogstad Aamo ut av DnB NOR-saken

Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo trekker seg fra behandlingen av DnB NOR-saken og sier tilsynsavdelingen heretter skal rapportere direkte til styret.