Vil lage «Svorge» i Nord-Trøndelag

Svenske bilavgifter og fjerning av moms og toll på all handel er bare ett av målene med grensesamarbeidet mellom Lierne og Røyrvik i Nord-Trøndelag og nærkommunene på svensk side.