• Det blir født flere små nordmenn. Scanpix

4,8 millioner nordmenn ved årsskiftet

Når 2008 avløses av 2009 vil 4.801.100 personer bo i Norge, en rekordhøy økning på 1,3 prosent det siste året.