Aktor: - Som ventet fra kommisjonen

Statsadvokat Stein Vale er fornøyd med konklusjonene fra Gjenopptakelseskommisjonen. Men han er ikke overrasket. To tidligere runder i rettapparatet har gitt samme resultat.