• Fredrik Refvem

Sexkjøp kan gi fengsel i seks måneder

Strafferammen for sexkjøp er satt til seks måneders fengsel. Loven trer i kraft torsdag.