Vanskelige tema lettere å ta på nett

Barn og unge har lettere for å «prate» om vanskelige ting på nett enn direkte på telefon. Særlig jentene foretrekker nettet når de vil ta opp problematiske ting i hverdagen.