• Årets bilde 2013. Kreftpasient Håkon Kirkeby Buch fra Nittedal, fotografert på dødsleiet. Paal Audestad

Dette er Årets bilde

Aftenposten-fotograf Paal Audestads bilde «Til døden skiller oss ad» er kåret til «Årets bilde».