Regjeringen vil bygge ut Kvitebjørn og Grane

Regjeringen går inn for å bygge ut feltene Kvitebjørn og Grane. Dersom planene blir vedtatt i Stortinget, blir 15.000 årsverk i leverandørindustrien sikret. Utbyggingen av de to feltene vil gi byggekontrakter for den hardt pressede verftsindustrien fram til 2004.