Quigstad og Tysvær-lensmann konkurrerer

Lensmann i Tysvær, Dagfinn Torstveit, ersammen med førstestatsadvokat Lasse Qvigstad, blant søkerne tilstillingen som politiutsending i Washington.