Uthuling av skattesystemet førte tilaksjeskatt

Den stadige uthulingen av skattesystemet derstore inntekter som burde vært skattlagt som lønnsinntektskattlegges som kapitalinntekt, er statsminister Jens Stoltenbergshovedbegrunnelse for forslaget om skatt på aksjeutbytte.