Krav om ny etterforskning

Privatetterforsker Harald Olsen leverte igår sin rapport om Birgitte Tengs-saken til Riksadvokaten.Forsvarerne krever at saken blir gjenopptatt ved et annetpolitikammer.