SD avslår å erstatte bomselskaps tap på elbiler

Samferdselsdepartementet (SD) avslår å erstatte økonomiske tap som bomselskap får fordi elbiler er fritatt for bompenger. Dette går fram av et brev til selskapet Finnfast AS, som har finansiert den undersjøiske tunnelen mellom Finnøy og Rennesøy i Rogaland.