Myndighetene vil ikke kommentere saken

Klagenemnda for behandling i utlandet ønsker ikke å kommentere saken fordi den skal til behandling i nemnda 8. desember.