• Totalt ble over 165.000 personer kontrollert i den midlertidige, skjerpede grensekontrollen i forbindelse med terrortrusselen mot Norge. Her er bevæpnet politi avbildet i Kristiansand. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Terror-sjekk av 165.000

Et stort antall personer ble omfattet av en ekstraordinær grensekontroll under terrorberedskapen i juli. 17 ble nektet inngang til riket, åtte ble kastet ut, mens fem ble arrestert.