Unge meklere skal styrke konfliktrådene

Regjeringen vil ha flere unge inn i konfliktrådene. Ungdom er innblandet i hver tredje sak som konfliktrådene behandler, og regjeringen mener at ungdom hjelper ungdom best.