Vi flytter mer

Mer enn en halv million nordmenn flytter i året. Ikke siden 1974 har nordmenn flyttet mer. Årsaken er de gode tidene.