Kutt i sykelønn, helsesjekk av uføre

Fagbevegelsen varsler massiv motstand mot Sandman-utvalgets innstilling som legges fram i dag. Og utvalget er splittet når det gjelder tilstramming av sykelønnsordningen. Et knapt flertall, 12 av 20, går inn for en redusert sykelønn på 80 prosent de første 16 fraværsdagene. Blant annet tar representantene for LO, YS og AF dissens mot kutt i sykelønn.