Trur meieriet blir nedlagt om få år

Både mjølkebønder og meieritilsette i Suldal har resignert. Dei veit at åra for meieriet på Sand snart er talde.