Små redningshelikoptere bryter med stortingskrav

Justisdepartementet og Forsvaret bryter Stortingets minstekrav til passasjerkapasitet i redningshelikopterne.