Kjøll: Enger kan skape en ny solid NSB-kurs

NSBs nye toppsjef Einar Enger blir også Flytogets styreleder, og administrerende direktør Berit Kjøll er meget glad for at NSB-konsernet nå har landet prosessen med å finne en ny sjef.