Mot utvannet EU-enighet

EU-lederne beveget seg søndag i sneglefart mot en ny og trolig utvannet traktat. De foreslåtte løsningene gir lite håp om at det blir lettere å fatte beslutninger i framtidens EU.