Bedrageriavdeling skal stoppe trygdejuks

En egen bedrageriavdeling i Rikstrygdeverket skal avsløre organisert trygdemisbruk.