Aetat kutter i egne rekker

Færre byråkrater og bedre service. Det er målet for arbeids— direktør Jon Blaalid.