ESA gransker Innovasjon Norge

EFTAs overvåkingsprogram ESA skal vurdere om internett— og IT-løsningene til nettstedet Visit Norway bryter med EØS-regelverket for statsstøtte.