Kaos på Oslo Lufthavn etter strømbrudd

Lynnedslag på Romerike har ført til strømbrudd ved Oslo lufthavn søndag. Problemer med bagasjeanlegget fører til forsinkelser.