Ut og inn av forhandlingene om budsjettet

Dragkampen om statsbudsjettet for neste år har startet for alvor. Onsdag møttes de parlamentariske lederne flere ganger. Uenigheten er stor, men på ett punkt står de sammen: Alt som gjenstår går det an å forhandle om.Prosessen går videre, sier Aps parlamentariske leder Hill-Marta Solberg.