Veritas undersøker sprekkdannelser på borerigger

I kjølvannet av sprekkdannelsene som ble funnet på Transocean Wildcat, vil Veritas nå undersøke om det er skader på andre lignende borerigger.