Eldre domsmenn ut av lister

Stavanger bystyre skal denne måneden oppnevne en lang rekke meddommere og lagrettemedlemmer.