Lilletun lover fart på HiS-nybygg

Statsråd Jon Lilletun legger press på Statsbygg for at det kan frigjøres midler til nybygg ved Høgskolen i Stavanger.