Politikere positive til storfusjon

Forslaget om å slå sammen DnB og Storebrand møter positivt avventende reaksjoner hos sentrale finanspolitikere.