Mot tøffe tak i stat og kommuner

LO-oppgjøret øker temperaturen i oppgjøret for stats— og kommuneansatte før meklingen starter onsdag. LOs kommuneansatte varsler skjerping av lønnskravene.