Avskalling bremset med de rød-grønne

Avskallingen i landbruket ble mer enn halvert under de rød-grønne, sammenlignet med under Bondevik 2-regjeringen.