Brende: - Norge fordømmer bruk av klasevåpen i Sør-Sudan

FN melder om funn av rester etter nylig brukt klaseammunisjon i Sør-Sudan. Utenriksminister Børge Brende (H) sier at det er helt uakseptabelt at det er brukt klasevåpen i konflikten.