Havneboikott i Drammen kan fortsette

Havnearbeidernes blokade av transportfirmaet Holship ved Drammen havn i mai var lovlig, ifølge Borgarting lagmannsrett. Selskapet varsler anke til Høyesterett.